بیمه زندگی خاورمیانه:

اولین شرکت تخصصی ارائه دهنده بیمه های زندگی در ایران است که بر پایه به روزترین روش های مدیریت ریسک، هوش تجاری و فناوری ااطلاعات ، هم تراز با شرکت های بین المللی بیمه ای ، به ارائه محصولات نوین در حوزه بیمه های زندگی پرداخته است. این شرکت با ارائه تخصصی ترین محصول بیمه ای کشور با عنوان " بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی " اولین و مدرن ترین صندوق بازنشستگی تکمیلی را بنیان نهاده است و با پوشش های مناسب بیمه ای و پرداخت حقوق مادام العمر،بسیاری از دغدغه ها و نیازهای مالی بازنشسگان جامعه را مرتفع نموه است .

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) یکی از بزرگترین مجموعه های بانکی-بیمه ای کشور است که توسط گروهی از مدیران عالی رتبه صنعت بیمه و بانک ،صاحبان صنایع و خبرگان سرمایه گذاری و بر اساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی طی مجوز شماره 95/100/64031 بیمه مرکزی ج.ا.ا وشماره ثبت 503148 و با سرمایه 1.200 میلیارد ریال در عرصه بیمه کشور فعالیت خود را آغاز نموده است .

بررسی های انجام شده از وضعیت مالی بازنشستگان کشور نشان میدهد که میزان درآمد این اقشار از محل صندوق های بازنشستگی ، برای گذراندن زندگی در سطح متوسط کافی نمیباشد و در دوران بازنشستگی به دلیل کاهش نیروی جسمی افراد ، امکان کار و فعالیت نیز دشوار میگردد و همزمان نیازهای مالی و همچنین هرینه های درمانی به شدت افزایش می یابد . در این بین شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ارائه طرح مستمری و بازنشستگی تکمیلی شرایطی را فراهم نموده است تا افراد بتوانند در دوران بازنشستگی از حقوق مستمری مازاد برخوردار شده و یا به عبارتی حقوق بازنشستگی دوم خود را بصورت مادام العمر دریافت نمایند . 

 

 

جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید »» 09114343732 - 01333781014 - 01332124240 

 کارگزار رسمی بیمه - کد 8282