سالن زیبایی دهکده عروس :        * غیرفعال شد *

سالن زیبایی دهکده عروس ارائه دهنده کلیه خدمات آرایشی و زیبایی ویژه بانوان ، تحت پوشش سیستم "تدبیر کارت" قرار گرفت .

جهت اطلاعات بیشتر با امور رفاهی سازمان خود و یا امور مشتریان تدبیرکارت تماس بگیرید (33781014 -013 )

کد حوزه : 76741

نشانی : رشت ،خیابان مطهری جنب مسجد سوخته تکیه

جهت کسب اطلاعا ت بیشتر از میزان شارژ و اعتبار کارت خود و نحوه تسویه حساب سازمانی ، به سامانه باشگاه مشتریان  www.mycustomerclub.ir/log و یا کانال تلگرام شرکت مراجعه نمائیـــد » https://t.me/tadbirsabz