مرکز ماساژ گیلان:

مرکز ماساژ گیلان بعنوان اولین مرکز تخصصی ماساژ در شهر رشت ، تحت پوشش سیستم "تدبیرکارت" قرار گرفت .

این مرکز با برخورداری از جدیدترین صندلی های ماساژ و کادر متخصص ، انواع ماساژ دستی (سوئدی ، تایلندی و ...) به دارندگان تدبیر کارت ارائه مینماید .

نشانی : رشت ،بلوار معلم ، قبل از استانداری، ابتدای کوچه وحدت