شرکت تدبیر سبز شمال ، نماینده راه اندازی سیستم هوشمندسازی مدارس

در راستای هوشمند سازی مدارس ،نصب و راه اندازی سیستم کارت های هوشمند دانش آموزی در کلیه مدارس استان فراهم میباشد .

سیستم یکپارچه اتوماسیون، ارتباطات ،محتوی سازی و آموزش الکترونیک از جمله اهداف این سیستم است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

013-33781014         09114343732

جهت اجرای طرح هوشمندساری مدارس با ما تماس بگیرید:   33781014-013