معرفی مجموعه جدید ورزشی:

باشگاه و استخـــر یــــــزدان - تا اطلاع ثانوی غیر فعال است

مجموعه ورزشی باشگاه و استخـــــــر یــــزدان تحت پوشش "تدبیر کارت" قرر گرفت .کلیه دارندگان تدبیر کارت های سازمانی میتوانند با مراجعه به این مجموعه ورزشی تفریحی ، از کلیه امکانات  این مجموعه شامل : باشگاه بدنسازی ، استخر ، سونا و جکوزی از محل اعتبار کارت خود استفاده نمایند .

کد حوزه :  50002

نشانی: رشت ،بلوار شهید رجایی (رشتیان) فلکه جهاد