معرفی مرکز عرضه محصولات پروتئینی:

فروشگاه پروتئینی مسعود عرضه کننده گوشت و مرغ و ماهی تازه ...

فروشگاه پروتئینی مسعود : عرضه کننده گوشت و مرغ و ماهی تازه به لیست مجموعه فروشگاههای تحت پوشش سیستم "تدبیر کارت" پیوست .

کلیه دارندگان "تدبیر کارت سازمانی" میتوانند با مراجعه به این فروشگاه انواع محصولات پروتئینی شامل: گوشت و مرغ و ماهی و ... تا سقف اعتبار شارژ شده بر روی کارت خود خریداری نمایند .

      کد حوزه                              نام حـــوزه            

        10480                       پروتئینــی مسعـود 

جهت کسب اطلاعا ت بیشتر ، به کانال تلگرام شرکت مراجعه نمائیـــد » https://telegram.me/tadbirsabz