نرخ جدید استفاده از مجموعه ورزشی تفریحی آبسار ...

قیمت جدید تیکت (بلیط ) استخر آبسار بر اساس نرخ مصوب اعلام شده از اول خرداد 96 بصورت آزاد از 250،000 ريال به مبلغ 280،000 ريال افزایش یافته است. کلیه کارکنان سازمان های طرف قرارداد با شرایط ویژه گذشته ، مبلغ 200،000 ريال بصورت کسر از حقوق ماه بعد تصفیه حساب مینمایند.

نرخ تیکت کارت شارژ استخر آبسار برای افراد عادی (غیر سازمانی) با تغییرات اعمال شده بصورت خرید اینترنتی ، به ازای خرید یک تیکت مبلغ 200،000 ريال میباشد و برای خریدهای حجمی نیز نرخ های جدید منظور میگردد . برای اطلاعات بیشـتر  " اینجا " کلیک نمایید.