معرفی مرکز جدید تحت پوشش سیستم تدبیر کارت - بوتیک شاهدونه

معرفی مرکز جدید تحت پوشش تدبیر کارت - فروشگاه چندمنظوره آریایی ....

بازدید معاونت های امور دانشجویی و امور رفاهی دانشگاه گیلان از شرکت پیشرو تاب -گروه صنعتی دکتر برق لامع

دعوت به همکاری با مراکز معتبر عرضه کالا جهت پذیرش کارت های اعتباری (تدبیرکارت) سازمان های تحت پوشش ...

بازدید جمعی از اعضا هیات مدیره و کمیته اجرایی بازاریابی و فروش جامعه هتلداران استان گیلان از شرکت پیشرو تاب -گروه صنعتی دکتر برق لامع